OFERTA WSPÓŁPRACY - FIRMY KAMIENIARSKIE wyceń szybko nagrobki - formularz

nagrobek 1476

wyceń szybko nagrobki - formularz OFERTA WSPÓŁPRACY - FIRMY KAMIENIARSKIE

PROWADZIMY NASZE BIURA I PRODUKCJĘ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, DLATEGO JESTEŚMY BLISKO TWOJEGO CMENTARZA. KAŻDY NASZ WZÓR W PRAKTYCE PRZETWARZANY JEST NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. DLATEGO CEN NAGROBKÓW NIE ODCZYTUJEMY Z KATALOGU, NIE SZACUJEMY I NIE ZGADUJEMY A KAŻDORAZOWO JE PRZELICZAMY NA PODSTAWIE ZEBRANYCH INFORMACJI O RODZAJU GROBU. ZADZWOŃ, NAPISZ, SKORZYSTAJ Z NASZEGO FORMULARZA,ZAPYTAJ O DOKŁADNIEJSZĄ WYCENĘ NAGROBKÓW.

Wszystkie projekty nagrobków zawarte w galerii są własnością Ogólnopolskiego Konsorcjum Zakładów Kamieniarskich SACRUM GRANITY POLSKA, które zrzesza 85 firm kamieniarskich z całego kraju. Dzięki tej fuzji własności intelektualnej powstała najbardziej znana i ceniona w Polsce galeria ładnych, autoryzowanych projektów nagrobków. Wzory są chronione prawem autorskim a ich wykorzystywanie bez zgody Konsorcjum grozi odpowiedzialnością karną i cywilną. Warto zadbać o legalność wzoru nagrobka by uniknąć nieuchronnej odpowiedzialności. Z dużą łatwością odnajdujemy nielegalne wersje naszych wzorów na cmentarzach całego kraju wykonane przez lokalnych kamieniarzy, którzy w ten sposób dopuścili się przestępstwa. Należy wiedzieć, że mitem jest to, iż wprowadzenie przez kamieniarza dopuszczającego się naśladownictwa kilku wtórnych zmian we wzorze nagrobka skutkuje powstaniem nowego wzoru wolnego od roszczeń prawnych autorów. Wyrok sądu z dnia 22 listopada 2006 r. stanowi iż "Istnienie naśladownictwa stwierdza się na podstawie występowania podobieństw, a nie na podstawie różnic między porównywanymi wzorami". Podstawa prawna: (Dz. U. nr 24 poz. 83; art: 78,79,80). Zapraszamy uczciwe firmy kamieniarskie do zrzeszenia się w naszym konsorcjum co łączy się z wieloma korzyściami i przywilejami. Jest to jedyny sposób by móc legalnie korzystać z naszego wzornictwa.Pozostałe nagrobki z galerii